Pravidlá ochrany osobných údajov v obchode omnimoda.sk

https://omnimoda.sk
("Obchod")
Vážený užívateľ!

 


Staráme sa o vaše súkromie a chceme, aby ste pri používaní našich služieb cítili dobre. Nižšie uvádzame najdôležitejšie informácie o pravidlách na spracovanie osobných údajov a cookies, ktoré používa náš obchod. Tieto informácie boli pripravené s ohľadom na GDPR, t. j. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

ADMINISTRÁTOR OSOBNÝCH ÚDAJOV ("Administrátor")
podnikatelia zapísaní do CEIDG v rámci Ministerstva rozvoja a financií :

Paweł Dobrzyński, NIP (DIČ) 7352539084, nr REGON (IČO) 120394010, pôsobiaci pod názvom Paweł Dobrzyński Trend - spoločník akciovej spoločnosti

Robert Dobrzyński, NIP (DIČ) 7352147125, nr REGON (IČO) 121064288, pôsobiaci pod názvom TREND - spoločník akciovej spoločnosti

pôsobiaci v rámci akciovej spoločnosti pod názvom TREND S.C. DOBRZYŃSKI PAWEŁ, DOBRZYŃSKI ROBERT so sídlom na adrese: os. Bór 1A/17, 34-400 Nowy Targ, Polska NIP (DIČ) 7352818200, nr REGON (IČO) 12127396800000.

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
Ak plánujete vytvorenie používateľského účtu a využívanie našich služieb, budete vyzvaní, aby ste nám poskytli vaše osobné informácie.

Vaše údaje sú spracovávané nami na nižšie uvedené účely súvisiace s fungovaním Obchodu a poskytovaním služieb, ktoré sú v ňom ponúkané (“Služby").


Účely spracovania:

V závislosti od toho, ktorú možnosť si zvolíte:

Poskytovanie služieb ponúkaných v on-line obchode

Zadávanie vašich objednávok

Priamy marketing ponúkaných služieb (okrem Newsletteru)

Odber Newsletteru

 

 

 


Základ spracovania:

Predajná zmluva (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Právny záväzok, napr. súvisiaci s účtovníctvom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Váš súhlas vyjadrený v Obchode(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Zmluva o poskytnutí služieb (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Náš legitímny záujem o zistenie, vyšetrovanie alebo obhajobu nárokov (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Náš oprávnený záujem o profilovanie na marketingové účely (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Poskytovanie údajov

Dobrovoľné, ale v niektorých prípadoch môže byť potrebné k uzatvoreniu zmluvy

Dôsledok neposkytnutia údajov:

V závislosti od účelu, na ktorý sú údaje poskytované nebude možné:

zaregistrovať sa v obchode

využívať služby obchodu

nakupovať v obchode

získať informácie o akciách alebo špeciálnych ponukách ponúkaných v obchode

Možnosť odvolania súhlasu:

kedykoľvek

Spracovanie údajov je v súlade so zákonom až do chvíle odvolania súhlasu.

PROFILOVANIE
V rámci obchodu je možné automatické priradenie určitého obsahu k vašim požiadavkám, tzv. Profilovanie, zrealizované pomocou vami poskytnutými osobnými údajmi. Skôr než vykonáme profilovanie, na základ ktorého budú vykonávané rozhodnutia:

ktoré môžu mať právne dôsledky na Vašu osobu

alebo budú podobne vplývať na Vašu osobu,

vopred Vás požiadame o súhlas.

Súhlas je možné odvolať kedykoľvek. Spracovanie údajov je v súlade so zákonom až do chvíle odvolania súhlasu.

DOBA SPRACOVANIA
Vaše osobné údaje budeme môcť používať iba do momentu, do ktorého na ne budeme mať právnu povinnosť tzn.

Do momentu, kedy sa naša právna povinnosť skončí

Možnosť prejednať nároky súvisiace so zmluvou uzatvorenou v obchode ktoroukoľvek zo strán prestane platiť

Odmietnete súhlas o spracovaní vašich údajov, ak ten bol jeho základom

- v závislosti od toho, čo je v danom prípade uplatniteľné a čo sa stane najnovšie

 

 
BEZPEČNOSŤ DÁT
Pri spracovávaní vašich osobných údajov používame organizačné a technické opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane šifrovania spojenia pomocou certifikátu SSL.

PRÁVA KUPUJÚCEHO
Kupujúci má právo:

• pristupovať k svojim osobným údajom

• úprava osobných údajov

• odstránenie osobných údajov

obmedzenia spracovania osobných údajov

 


Kupujúci má ďalej právo:

namietať proti spracovaniu osobných údajov

žiadať o prenos údajov na iného správcu

Pre uplatnenie práv je potrebné nás kontaktovať.

Ak máte pocit, že vaše údaje sú spracovávané nezákonne, môžete podať sťažnosť orgánu dohľadu.

COOKIES
Náš obchod, podobne ako väčšina webových stránok, využíva cookies. Tieto súbory:

 


• sú uložené v pamäti vášho zariadenia (počítač, telefón atď.),

• umožňujú okrem iného používať všetky funkcie obchodu

nemenia nastavenia vášho zariadenia

Pomocou príslušných možností vášho prehliadača môžete kedykoľvek:

 


• vymazať cookies

• zablokovať použitie cookies v budúcnosti

 


V tomto obchode sa súbory cookie používajú na:

 


uloženie informácií o vašej činnosti

• štatistika

• marketing

poskytovanie funkcií obchodu

 


Ak chcete zistiť, ako spravovať súbory cookies, vrátane toho, ako ich vo svojom prehliadači zakázať, môžete použiť funkciu pomocníka prehliadača. Viac informácií môžete nájsť stlačením klávesy F1 v prehliadači. Okrem toho nájdete príslušné tipy na nasledujúcich podstránkach v závislosti od toho, ktorý prehliadač používate:

  • Firefox
  • Chrome
  • Safari
  • Internet Explorer / Microsoft Edge

Ak v nastaveniach prehliadača nezakážete používanie súborov cookies, znamená to, že súhlasíte s ich používaním.

Viac informácií o súboroch cookies nájdete na Wikipédii.

EXTERNÉ SLUŽBY/PRÍJEMCOVIA DÁT
Používame služby tretích strán, ktorým môžu byť vaše údaje prenesené. Nižšie je uvedený zoznam týchto subjektov:

subjekt vykonávajúci dodávku tovaru

veľkoobchod

poskytovateľ platobných služieb

poskytovateľ účtovných služieb

subjekt zodpovedný za optimalizáciu obchodu

poskytovateľ softvéru, ktorý uľahčuje prevádzku on-line obchodu

subjekt zabezpečujúci systém mailovej komunikácie

subjekt pokytujúci marketingové služby

poskytovateľ softvéru, potrebného pre spustenie on-line obchodu

sociálne portály

KONTAKT NA ADMINISTRÁTORA
V prípade akýchkoľvek otázok spojených s ochranou osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adresu:


trend.sc@wp.pl