Spôsoby platby

Spôsoby platby

Prijímame platby bankovým prevodom (ČSOB)

alebo prostredníctvom systému Dot Pay  (credit card)  alebo Paypal.

Číslo nášho bankového účtu je