Odstúpenie od zmluvy


Štatút spotrebiteľa Vám umožňuje odstúpenie od zmluvy na diaľku a to podaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, napríklad prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu omnimodask@gmail.com

 

Odstúpenie od zmluvy je možné najneskôr do 14 dní.

Štrnásťdňová lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:

Podľa zmluvy, v ktorej vydávame položku,za ktorú nesieme zodpovednosť až do momentu zmeny vlastníctva tzn. od momentu doručenia položky vám, alebo vami určenej tretej osobe, ktorá je iná, než prepravca.

V prípade digitálneho obsahu – odo dňa uzatvorenia zmluvy

Pre dodržanie štrnásťdňovej lehoty je potrebné odoslať vyhlásenie pred jej uplynutím.

Tovar, ktorý chce Spotrebiteľ vrátiť, je potrebné zaslať na adresu

 

CzechLogistic -OMNIMODA.SA

Budovateľská 1234 (123kurier DEPO)

03853 Turany

Slovakia

 

bezodkladne do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

Všetky platby, vrátane nákladov za doručenie, podliehajúce uvedeným podmienkam budú Spotrebiteľovi vrátené v plnej sume bezodkladne do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci môže odmietnuť vrátenie platby až do prevzatia tovaru alebo dovtedy, kým mu nebude poskytnutý dôkaz o jeho vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Upozorňujeme, že Spotrebiteľ nemá nárok na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku v nasledovných prípadoch :

Ak je predmetom tovar, ktorý je vyrobený Spotrebiteľovi na mieru alebo podľa jeho osobitých požiadaviek.

Ak je predmetom tovar, ktorý podlieha rýchlemu poškodeniu alebo má krátku trvanlivosť.

Ak je predmetom tovar, ktorý je pri doručení zabalený v zapečatenom alebo originálnom balení a po jeho otvorení nie je možné tovar vrátiť z hygienických dôvodov.

Ak je predmetom tovar, zvukový alebo obrazový záznam alebo počítačový softvér a po doručení bol otvorený.

na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak plnenie služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní podnikateľa o strate práva odstúpiť od zmluvy

 


Podrobné informácie o odstúpení od zmluvy nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

 

Reklamácie


V prípade, že u nás zakúpený tovar sa preukáže ako chybný, máte právo ho v rámci záruky reklamovať. Reklamáciu prosím zasielajte prostredníctvom e-mailu na adresu: trend.sc@wp.pl alebo poštou na adresu Bór 1A/17, 34-400 Nowy Targ, Polska.

V rámci reklamácie máte právo požiadať o:

výmenu tovaru za nepoškodený

odstránenie vady alebo opravu tovaru

alebo máte právo podať žiadosť o:

zníženie ceny

odstúpenie od zmluvy – v prípade dokázateľnej chyby

Predávajúci zodpovedá za chyby zistené pred uplynutím lehoty dvoch rokov odo dňa doručenia zásielky.

Vo všeobecnosti môže byť sťažnosť podaná počas celého roka odo dňa zistenia chyby, sťažnosť musí byť ale podaná pred uplynutím dvojročnej doby záruky.

 


Posúdenie vašej sťažnosti (odpoveď na ňu) sa uskutoční do 14 dní od dátumu prijatia vašej sťažnosti.

Viac informácií o reklamácií tovaru nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu

 

CzechLogistic -OMNIMODA.SA

Budovateľská 1234 (123kurier DEPO)

03853 Turany

Slovakia